Yukarı Çık

EL BÂKİ (CELLE CELALÜHÜ) Anlamı

Varlığının sonu olmayan, sürekli olan, varlığının devâmı, zaman kavramı içine girmeyen, kainat ve zamanın bitmiş olmasına rağmen, varlığı devam eden demektir.

Arapça’da ‘ebedilik, sonu bulunduğu halde kalma’ gibi anlamlar taşıyan ‘beka’ kökünden türemiş bir sıfat olup; vücudu daim olan, fani olmayan; varlığının başlangıcı olmadığı gibi, sonu da olmayan Allahü Teâlâ Hazretlerini niteler.

Allahü Teâlâ kadîmdir, ezelidir.Varlığından önce yokluk olamaz.Kadîm ve ezeli olan, bakî ve ebedi olur.Sonradan olan ve mâhluk (yaratılmış) olan fani (yok olucu) ve geçici olur.

‘’Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı bâkidir.’’(Rahmân Sûresi.55/27)

O’nun zatından başka herşey, her mevcud, aslında yokluk demektir.Çünkü O’ndan başka her şeyin varlığı kendinden değil, Allahü Teâlâ’ya dayandığından her an yok olmayı kabul edici ve yok olmaya hazır olmakla aslında yok demektir veya yok olacaktır.Ancak O zatında dirii ezelî ve ebedi varlığı kendisiyle var olandır.

Bu mübarek ismi zikretmeye devam eden bir mü’minin ömrü uzun ve sağlığı daim olur; her türlü sıkıntı ve kederden kurtulur.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir