Yukarı Çık

EL BEDÎ (CELLE CELALÜHÜ) Anlamı

Örneksiz, benzersiz ve vasıtasız olarak, yarattığını çok güzel yaratan, heyret verici âlemler icat eden demektir.

Arapça’da ‘icat etmek, örneği olmadan bir şey yapıp ortaya koymak; eşsiz ve benzersiz olmak’ gibi anlamlara gelen ‘bda’ kökünden türemiş bir sıfat olup; daha önce benzeri olmayan, görülmemiş, işitilmemiş, bilinmeyen şeyleri yaratan, var eden Allahü Teâlâ Hazretlerini nitelemektedir.

O, bütün göklerin ve yerin, benzersiz yaratıcısıdır. Bütün ulvî ve sûfli âlemden hiçbiri yokken, örnek olacak, aynilik ifade edecek kanun, asıl, madde, şekil, nümune , örnek denecek hiçbir şey mevcut değilken, ilk önce bunları benzersiz meydana getiren ve yaratan, her türün ilk ferdini, ilk örneğini yaratıp yoktan vücuda getiren ve böylece icat etme âdeti ve zatına mahsus fiili sıfatı olan ve bundan dolayı misali, eşi ve benzeri bulunmak ve tasavvur edilmek ihtimali olamayan, onun varlığı ve icadı olmadan bir yokun vücuda gelmesi ve herhangi bir şeyin var olarak ayakta durması mümkün olmayan yüce yaratıcıdır.

Bir mü’min samimiyetle bu mübarek ismi zikretmeye devam ederse, yaptığı işlerde çok başarılı olur, mesleğinde ilerler.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir