Yukarı Çık

EL VÂRİS (CELLE CELALÜHÜ) Anlamı

Mülkün gerçek sahibi olan, servetilerin geçici sahiplerinin yok olması halinde de asas sahip olarak varlığı devam eden, kıyâmet vukuunda bütün canlılar öldüğü zaman, mülkün tek sahibi olarak kalan demektir.

Rahmân ve Rahîm Azîz ve Hakîm olan Yüce Allah (c.c.) mülkün varisidir, her şeye varis elbette O’dur.Çünkü her şeyin yegâne sahibi, mülkün mâliki O olduğuna göre , ortaksız varisi de O olacaktır. Bu konuda hiçbir yaratılmış O’na zerre kadar ortaklık iddia edemez. Zira o yaratılmış da O’nun mülküdür.

O, bu dünyada kendilerine verdiği sürenin dolmasıyla yok olan bütün varlıkların ardından baki kalacak tek varlıktır.Bütün  varlıkların varlığı O’nun elinde ve yalnız O’na bağlıdır.O’nun varlığı ise hiçbir varlığa bağlı değildir.

‘’… Rabbim! Beni tek başıma bırakma, Sen vârislerin en hayırlısısın…’’ (Enbiya Sûresi,21/89)

Bu mübarek ismi zikretmeye devam eden bir mü’mine Hak Teâlâ mal, mülk ve itibar ihsan eder; o kişinin rızkı artar.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir