Yukarı Çık

ER REŞÎD (CELLE CELALÜHÜ) Anlamı

Yol gösteren,kullarını irşat eden, hiçbir işi boş ve faydasız olmayan, tedbirinde yanılmayan, takdirinde hikmet olan demektir.

Arapça’da, ‘istikâmet’ anlamına gelen ‘rüşd’ kökünden türemiş bir sıfat; mahlukâtâ doğru yolu gösterip, dilediğini bu yolda bulunduran Allahü Teâlâ Hazretlerini nitelemektedir.

Hikmeti ve rahmeti sonsuz olan Yüce Allah (c.c.)kullarına doğru yolu gösterir, onları doğru yola iletir.Reşîd, mürşid anlamına gelir.Mürşid kelimesi de iki anlam ifade eder:

Doğru ve selâmet olan yolu gösteren, boş ve faydasız hiçbir iş yapmayan, her işinde mutlaka bir hikmet bulunan zat. Bir kulun gönlünü hidayete, İslam’a açacak ancak Allahü Teâlâdır. O kimi dilerse hidayete ulaştırır,kimi dilerse onu dalâlette bırakır.

‘’Allah, her kimi doğru yola erdirmek isterse, onun gönlünü islam’a açar…’’(En’am Sûresi, 6/125)

Bir mü’min samimiyetle bu mübarek ismi zikretmeye devam ederse duaları kabul olunur; kötü huylardan kurtulur.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir