Yukarı Çık

ESMÂÜL HÜSNÂ Okumanın Fazileti

‘’Rahmân ve Rahîm olan Allah (c.c.)’ın adıyla’’

Bir söz düşünün ki her söylendiğinde insanın kalbine ferahlık versin. Bütün vücudu baştan aşağı bu duyguyu hissetsin. Elbette ki bu öyle kendiliğinden oluşan bir şey değildir. Yüce ALLAH yadanımız, kendi ruhundan hayat verdiği insana bazı duygular vermiştir. O bunları araştırdığı zaman hayrete kapılmaktan kendini alıkoyamaz. İşte Allah lafzının insanda bu tür duygular uyadırması da gayet tâbi bir durumdur.

Bu mübârek isimi tarif ederken bir takım açıklamalardan istifade ederiz. Allah’ın sonsuz kudret sahibi, rızık veren, esirgeyen, affeden, merhamet eden bir yaratıcı olması gibi. İşte tüm bu isimler, Allah (c.c.)’ı en iyi şekilde tarif etmemize yardımcı olur.

Keza bu nitelemeler Kur’ân ve Hadislere bağlı kalınarak yapılmıştır.

İnsanoğlu maalesef bazı durumlarda yanlış anlamalar yüzünden vehme kapılmakta, bilgi namına bir sürü saçma sapan içi boş şeylerle kafası allak bullak olabilmektedir. Bu hemen hemen her konuda böyledir. Özellikle yoruma açık konular insanlarda bir takım şüphelerin uyanmasına neden olmaktadır. Bazı insanlar sırf maddi çıkarları uğruna Allah’a dâhi iftira ederek, O’nun üzerinden geçim temin etme yoluna girmişlerdir. Kur’ân’da böyleleri için, ‘’Az bir ücret karşılığında ahiret hayatını dünya hayatına tercih etmişlerdir.’’ Tâbiri kullanılır. Çeşitli akıl oyunlarıyla süslü oyunlarıyla süslü hâle getirilen bu tür faydasız şeyler (keza peygamberimiz ‘’Fayda getirmeyen ilimden sana sığınıyorum ya Rab’’ demiştir.) insanın mahvına sebep olmaktadır. Peki tüm bu olumsuzluklarla nasıl baş edebiliriz. Elbette ki Allah’ı lâyıkıyla tanıyarak. O’na kalpten teslim olarak. O’na en ufak bir karşıklık duymadan bağlanarak. O’ndan gelen her şeyi sevgiyle kabullenerek. Evet sevgi, her işin başı sevgidir. Sevgi, duyguların en yücesidir. Maalesef İslâm adına ortaya çıkan bazı yayınlar ve kişiler cehaletlerini gizlemek için insanlara negatif yani onlara korku veren şeylerden bahsederek Hak yoluna layıkıyla girmeye çalışanlara engel olmaktadırlar. Bazıları Allah’ın bir yönünü cımbızla ayıklar gibi insanların önüne sererek yüce dinimize karşı olumsuz tavırların oluşmasına neden olmaktadır. Unutmamalıyız ki, Kur’ân sevgiye o kadar değer vermiştir ki, bu iklimden insanların yüreğine ferahlık veren, onları Hakka yaklaştıran Yunus Emreler, Mevlânâlar, Ahmed Yeseviler, Hacı Bektaş-ı Veliler ve bir çok Allah dostu, hâl ehli büyük insanlar çıkmıştır. Ve bu muhterem insanlar tek bir şey yapmışlardır. Allah’a layıkıyla kul olmuşlardır. Bütün insanlığın sorumluluklarını üzerinde hissetmiş ve buna uygun yaşamışlardır. Ufuklarını daraltmamışlar. Olabidiğince engin düşünce ufkuna sahip olarak bütün insanlığı tek Allah (c.c.)’ye çağırmışlardır.

‘’Düşünce ufkumuzun genişlemsi dileği ile…’’

Esma’ül-Hüsna Nasıl Okunmalı İşte Cevabı :

Esma’ül-Hüsna okumak için,ister Allah Rızasını kazanmak ister her hangi bir istek için olsun;

Önce Allaü Teala Hazretleri’nin rızası için 2 rekat namaz kılınır.

Sessiz,sakin ve haram sayılan herhangi bir şeyin bulunmadığı bir yerde okumak maksada daha uygundur.

Okumaya başlamadan önce Besmele çekilir.

Okunacak Esma,kaç kere okunacaksa;o kadar okunur.Ağır ağır okumaya gayret edilir.

Esmayı her okuyuşun ardından Celle Celalühü(Yüce ve Aziz) olsun denilir.Mesela; “Ya Allah,Celle Celalühü” diye zikredilir. Sonunda hacet ne ise o istenir.

Asla kendiniz için hoş görmediğiniz her hangi bir şeyi başkası için ,istemek niyetiyle “Esma okumayın”

Esma’ül Hüsna ‘da geçen isimler “Ebced-i Kebir “ usulüyle hesaplanmış ve hangi isim ne gibi hacetler için kaçar kere okuncağı bildirilmiştir.

“Tevhid ve Sıfat” ilmiyle uğraşan İslam alimleri,bu mübarek isimlerin yardımıyla Yüce Rabb’imizin İlahi sıfatlarını,kendi beşeri güçleri nisbetinde anlamaya ve anlatmaya çalışmışlardır.Kendileri denemiş ve faydalarını görmüşlerdir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir