Yukarı Çık

Namaz Hakkında Bilgi

Dikkat edilirse Peygamber Efendimiz (s.a.v.) imanı tarif ederken de, islâmı tarif ederken de aynı sözle başlıyor: Bu söz kelime-i şehadettir. Bu söz imanın da islâmın da şartıdır. Kelime-i şehadetten sonra zikredilen ilk emir ise namaz. Buna dayanarak birçokları namaz imandan sonra zikredilen ilk emir ise namaz. Buna dayanarak birçokları namaz imandan sonra farzların en büyüğüdür. demişlerdir. Namazın önemine işaret eden pekçok ayet ve hadis bulunmaktadır.

Namaz Allah Teâlâ (c.c.)’ın kullarına bir lutfudur. İnsan namazla en yüce makama, günde beş kez kabul hatta davet edilmektedir. İnsanın gün boyu Allah (c.c.)’ın huzuruna bu gidiş gelişleri ister istemez ona bir otokontrol kazandırır.

Toprağın çapa ile ekime hazırlanması gibi insan da namazda terbiye edilerek islâmın diğer emirlerine hazırlanır.

Namaz hayatın sonsuz nimetleri için Allah (c.c.)’a bir şükrandır. Herşeyde olduğu gibi namazda da en büyük ve temel kazanç Allah (c.c.) rızası ve buna bağlı olarak inşallah cennettir.

”Namaz dinin direğidir. Kim onu terkederse dinini de heder eder.” (Hadis-i Şerif)

”Ey Rasulüm! Sana vahy olunan Kur’an ayetlerini güzelce oku namazı gereği üzre kıl. Gerçekten namaz edep ve namusa uygun olmayan şeylerden, çirkin görülen işlerden alıkor. Her halde yüce Allah’a zikretmek her ibadetten daha büyüktür. Yüce Allah bütün yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut Sûresi, 29/45)

 

 

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir