Yukarı Çık

Ed Darr Arşiv

Son Gönderiler

Ed Darr Fazileti

ED DÂRR (CELLE CELALÜHÜ) Anlamı

Dilediğine bela ve zarar veren, üzüntü ve zarar verici şeyleri yeratan demektir. Arapça’da ‘zarar veren, zararlı’ anlamlarına gelen ‘dârr’ kökünden türetilmiş bir sıfat olup; zarar verici şeyleri yaratan; dilediğine keder ve şiddet veren Allah Teâlâ Hazretlerini nitelemektedir. Cenab-ı Hak, bütün mahlukâta