Yukarı Çık

El Batın Arşiv

Son Gönderiler

El Batın Zikri

EL BATIN (CELLE CELALÜHÜ) Anlamı

Zatı ve mahiyeti gizli olan, duyu organları ile kavranamayan, varlığını bildiren deliller sayesine kesin olarak bilinen demektir. El-Bâtın ismi; Arapça’da ‘gizli olmak; bilmek, bir şeyin iç yüzünü bilmek gibi anlamlara gelen ‘batn’ kökünden türemiş bir sıfat olup; gizli olan, görünmeyen;  his