Yukarı Çık

El Hayy Arşiv

Son Gönderiler

El Hayy zikri

EL HAYY (CELLE CELÂLÜHÜ) Anlamı

Diri olan yanı, ölmeyen, her zaman hayatta olan daima diriliğini muhâfaza eden demektir. Hayat kelimesi, diri olmak, dirilik anlamlarını taşır. Allah (c.c.)’ın sıfatı olarak; daima hayat sahibi ve diri olan, varlığı ezeli ve ebedi (sonsuz) olan anlamlarına gelir. Cenab-ı Hak diridir.