Yukarı Çık

El Macid Arşiv

Son Gönderiler

El Macid zikir zamanı

EL MÂCİD (CELLE CELÂLÜHÜ) Anlamı

Şânı yüce ve keremi çok olan, kusurları affeden kötülükleri yok eden demektir. Mâcid ismi; Arapça’da ‘genişlik, kerem  ve ululu’ mânâlarına gelen ‘mecd’ kökünden bir sıfat olup; kadr ve şanı yüce, cömertliği sonsuz; anlamlarını taşır. Mâcid, güç ve kudreti mükemmel olmasının yanında