Yukarı Çık

El Muhyi Arşiv

Son Gönderiler

El Muhyi zikir zamanı

EL MUHYÎ (CELLE CELÂLÜHÜ) Anlamı

Dirilten, hayat veren, yaşatan, cansız maddelere can veren demektir. Muhyî; yaratan, maddi ve manevi hayat veren, ölüleri dirilten anlamlarına gelir. İnsanı ve bütün mahlukâtı yaratan, onlara can veren Allah (c.c.)’tır yoktan var eder, binlerce insana ölüm gelir, bu dünyadan çekilir gider.Allah