Yukarı Çık

El Müteali Arşiv

Son Gönderiler

El Müteali Zikri

EL MÜTEÂLİ (CELLE CELALÜHÜ) Anlamı

Şeref mertebe ve hükümranlık bakımından en yüce olan, her türlü noksanlık, eksiklik, zaaf, âcizlik, hata ve kusurlardan uzak olan demekir. El-Müteâli ismi; Arapça’da ‘yükseklik, yücelik; şan ve şeref’ gibi anlamlara gelen ‘üluvv ve ‘ala’ köklerinden türetilmiş bir sıfat olup; akla gelen,