Yukarı Çık

Ya Zül Celali Vel İkram Arşiv

Son Gönderiler

Ya Zül Celali Vel İkram esma sırrı

ZÜ’L-CELÂL-İ VE’L İKRÂM (CELLE CELALÜHÜ) Anlamı

Büyüklük, ikram, iyilik ve cömertlik sahibi olan demektir. Ya Zül Celali Vel İkram ‘Büyüklük, yücelik azamet ve şan’ manalarına gelen ‘celâl’; ‘cömertlik, lütuf’ gibi anlamlara gelen ‘ikram’ ile ‘sahip’ anlamına gelen ‘zü’ kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş olup; Kemal mertebesinde (noksansız, kusursuz) şeref