Yukarı Çık

Zikri Arşiv

Son Gönderiler

Ayetel Kürsi anlamı okunusu

AYET’EL KÜRSİ Okunuşu ve Anlamı

Ayet-el Kürsi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ
Esmaül Hüsna okumanın adabı

ESMÂÜL HÜSNÂ Okumanın Fazileti

‘’Rahmân ve Rahîm olan Allah (c.c.)’ın adıyla’’ Bir söz düşünün ki her söylendiğinde insanın kalbine ferahlık versin. Bütün vücudu baştan aşağı bu duyguyu hissetsin. Elbette ki bu öyle kendiliğinden oluşan bir şey değildir. Yüce ALLAH yadanımız, kendi ruhundan hayat verdiği insana
Ya ALLAH zikri fazileti

YA ALLAH (CELLE CELÂLÜHÜ) Anlamı

Bu İsim, diğer bütün isimlerin anlamlarını kendisinde toplayan, varlığın kendinden olan, ibadete layık bir tek mabudun zatına mahsus özel isimidir. Hak Teâlâ’nın 99 güzel isimlerinden en geniş anlam ifade eden mübarek ismidir. Keza, bütün ism-i şerifler Allah lafzını tarif etmek için
Er Rahman zikir zamanı

ER RAHMÂN (CELLE CELÂLÜHÜ) Anlamı

Dünyada herkese ve her canlıya acıyan,onları koruyan, esirgeyen ve bağışlayan demektir.Bu isim, Allahü Teâlâ hazretlerinden başkasına asla sıfat olamaz. Kur’ân-ı Kerîm’de ‘Allah’lafz-ı kebirinde sonra en çok kullanılan ‘Rahmân’ ismi; dünyadaki tüm mahlûkata rızklarını veren onlar için hayır ve rahmette buyuran,yine onların
Er Rahim fazileti

ER RAHÎM (CELLE CELÂLÜHÜ) Anlamı

Pek ziyade merhamet sahibi olan, Verdiği nimetleri iyi kullananları, daha büyük nimetler vererek mükâfatlandıran, yarattığı bütün varlıklar için hayır ve rahmet irade eden, ahirette yalnız Mü’min kullarına acıyan, onları koruyan, esirgeyen ve bağışlayan demektir. Râhim ismi Allah (c.c.)’tan başka varlıklar için
El Melik zikri zamanı

EL MELİK (CELLE CELÂLÜHÜ) Anlamı

Bütün yarattıklarının hakiki sahibi ve mutlak hükümdarı olan, hiçbir kuvvete ihtiyacı olamayani bilakis her şey ona muhtaç olan, emirleri tutulan, bütün kâinatın esas sahibi demektir. Hak Teâlâ bütün mâhlukatta tasarruf yetkisine sahiptir. Cennetin ve cehhenemin kezâ bütün âlemlerin yegâne sahibi olan
El Kuddüs fazileti

EL KUDDÛS (CELLE CELÂLÜHÜ) Anlamı

Hatadan, gafletten ve her çeşit eksik ve noksanlıklardan arınmış, aklın tahayyül ettiği her çeşit müşahhas şeylerle tarifi mümkün olmayan, her türlü kutsanmaya layık olan demektir. Çok temiz ve pak anlamlarındaki Kuddûs ismi, ‘kuds’ kökünden türetilmiş. Hak Teâlâ her türlü eksiklikten, noksanlıktan
Es Selam anlamı

ES SELÂM (CELLE CELÂLÜHÜ) Anlamı

Kullarını selâmette kılan, her türlü tehlikelerden güvenliğe çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarını selamlayan. Değişikliğe uğramayan, ezelde nasılsa, ebedde de öyle olan demektir. Her türlü olumsuzluklardan ve hadiselerden etkilenmeyen; kullarını her türlü korku ve tehlikelerden düzlüğe çıkaran anlamlarını da taşır. Ezeli ve ebedi
El Mü'min fazileti zikri

EL MÜ’MİN (CELLE CELÂLÜHÜ) Anlamı

İnananları güvenlikte kılan, vâdine güvenilen, gönüllerde iman ışığı yakan, demektir. Mü’min kelimesi lügatte ‘güvenmek, doğrulamak, bir şeyin doğruluğunu söyleyip onu kabul  etmek’ anlamalarındaki ‘enin’ mastarından türetilmiştir. Yine Mü’min kelimesi ‘inanan’ anlamını da taşımaktadır. Ancak bu anlam insanlar içindir. Allah için olan
El Müheymin anlamı

EL MÜHEYMİN (CELLE CELÂLÜHÜ) Anlamı

Bütün işleri yöneten koruyan, gözeten, geliştirip varacağı noktaya ulaştıran. Yarattıklarının amellerini ecellerini ve rızklarını bilen demektir. Sadece Allahü Teâlâ’ya ait isimlerdendir. Görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilimeyen her yaratılanın ömrünü, rızkını amelini, nefeslerini, sözlerini bilen, gören anlamlarına gelmektedir. Allah, yarattığı mahlûkatının