Yukarı Çık

Hatim Duası

Hamd, Rabb’ul-Âlemin olan Allah’a; güzel akibet ise O’ndan sakınan muttakîlere mahsustur. Husûmet sadece zalîmleredir.Salât ve selâm, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’în, âlinin ve ashabının üzerine olsun!

Rabbimiz! (Okunan şu hatm-i şerif’i) bizden kabul buyur! Muhakkak ki sen semî ve alîm olansın!
Mevlâmız! Tövbelerimizi kabul buyur!Muhakkak ki sen tevvab ve rahîm olansın! Bize hidayet et;
Kur’ân-ı Azîm’in bereketi ve âlemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberimizin hürmetine bizi hakka ve sırat-ı mütakim’e muvaffak eyle!
Ey Kerîm, ey Rahîm! Bizi affet, fazl ve kereminle günahlarımıza mağfiret eyle ey ekrem’ul-ekremîn!

Rabbimiz! Bizi Kur’an zînetiyle beze, Kur’an’ın keremiyle bize ikram et, bizi Kur’an’ın şerefiyle şereflendir, bize Kur’an kaftanını giydir, bizi Kur’an’ın şefaatiyle cennete koy, bize her türlü dünya belâsından, ahiret azabından Kur’an hürmetine afiyet ihsan eyle!

Ey Rahmân, ey Rahîm! Ümmet-i Muhammed’in tamamına merhamet eyle! Rabbimiz! Fazl ve kereminle Kur’anı bize dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, kıyamet gününde şefaatçi, sırat üzerindeyken nûr, cennete ulaşıncaya değin refik, ateşten koruyacak perde, hayırların tamamına erdirecek delil ve imam kıl yâ Kerim!
Rabbimiz! Kur’an’ın hidayetiyle bize hidayet et, Kur’an’ın kerametiyle bizi ateşlerden koru, Kur’an’ın fazlıyla derecelerimizi yükselt, Kur’an’ın tilaveti hürmetine günahlarımız ört!

Ey fazl ve ihsan sahibi olan rabbimiz! Kur’an’ın hürmetine kalplerimizi pâk eyle, ayıplarımızı ört, hastalıklarımıza şifa ver, bize borçlarımızı ödeme (kolaylığı) nasip et, yüzlerimizi ak eyle, derecelerimizi yükselt, babalarımıza rahmet, analarımıza mağfiret eyle, dinimizi ve dünyamızı ıslah ediver, düşmanlarımızı kahret; ailemizi, mallarımızı, topraklarımızı her türlü hastalıktan ve belâdan koru, ayaklarımızı ( savaşlarda ) sâbit kıl kâfirler karşısında nusretini bizden esirgeme!

Rabbimiz! Okuduğumuz Kur’an’ın sevabını ve nûrunu, peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a) ruhuna, gelmiş-geçmiş tüm nebi ve resûllerin (s.a) ruhlarına, enbiya-yı kiram’ın yakınlarının,çocuklarının, hanımlarının, arkadaşlarının, tâbilerinin ve tüm zürriyetlerinin (s.a) ruhlarına ve ayrıca babalarımızın, analarımızın, kız ve erkek kardeşlerimizin, çocuklrımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, hocalarımızın hocalarının, meşayihimizin, üzerimizde hakları olan herkesin, erkek-kadın mü’min ve müslimlerden hayatta olan veya vefat etmiş bulunanların ruhlarına ulaştır yâ rabbi!
Ey hâcetleri edâ, duâları kabul eden, ey erham’ur-râhimîn olan rabbimiz!Rahmetinle dualarımızı kabul eyle!
Selâm Peygamberlerin üzerine olsun! (Başta da sonda da) hamd’ Rabb’ul-Âlemîn olan Allah Teâlâ’ya mahsustur!

( el-Fâtiha! )

Etiketler Etiketler : ,

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir